Vi er altid interesseret i nye sangere


Koret er tilknyttet LOF i Frederikssund og følger skolernes ferieplan.


Vi øver fast onsdage i Islebjerg Kirke i Frederikssund fra kl. 18.30 - 21.00.


Vi tilstræber en harmonisk størrelse på ca. 20-25 sangere.


Vi arbejder seriøst og forventer et stabilt fremmøde. Det forventes at du har en god sangstemme. Korerfaring og nodekendskab vil være en fordel, men er ikke et krav. Du kan møde op og deltage i øveaftener et par gange for at både du og koret kan se hinanden an, herefter er der stemmeprøve før endelig optagelse i koret.

 


Korets historie og Vision

Viva Kammerkor startede i efteråret 2013 af erfarne korsangere. I 2024 er vi blevet et rent damekor, da vi igennem flere år forgæves har forsøgt at skaffe nye herrer, uden held. 


Repertoirets hovedvægt er klassiske korstatser og indimellem større korværker, men også dansk og nordisk kormusik, krydret med verslige sange.


Koret Planlægger ca. 2 koncerter årligt og herudover bistår vi ved 2 gudstjenester i Islebjerg Kirke i Frederikssund.


Korets vision er at skabe et harmonisk kor, hvor samklangen og den sociale harmoni er i højsædet. Glæden ved at synge skal være det bærende element. Sangteknisk arbejder vi med fokus på at skabe dynamik i sangen, blandt andet ved at synge i forskellige opstillinger.


Koret har en styregruppe bestående af 6 kormedlemmer og dirigenten, der koordinerer de mere administrative opgaver, herunder fastlægger repertoiret efter indkomne forslag fra korets medlemmer.

Del siden