Vi er altid interesseret i nye sangere

Koret er tilknyttet FOF i Frederikssund og følger skolernes ferieplan. Koret er medlem af Kor 72. Vi øver fast onsdage i Islebjerg Kirke i Frederiksund fra kl. 19- 21.30.

Vi tilstræber en harmonisk størrelse på ca. 20-25 sangere.

Vi arbejder seriøst og forventer et stabilt fremmøde. Det forventes at du har en god sangstemme. Korerfaring og nodekendskab vil være en fordel, men er ikke et krav. Du kan møde op og deltage i øveaftener et par gange for at både du og koret kan se hinanden an, herefter er der stemmeprøve før endelig optagelse i koret.

 

Korets historie og Vision

Viva Kammerkor startede i efteråret 2013 af erfarne korsangere. Repertoirets hovedvægt er klassiske korstatser og indimellem større korværker, men også dansk og nordisk kormusik, krydret med verslige sange. Som fast tradition afholder koret forårskoncert St. Bededags aften, hvor vi "går tur på volden" og byder den kommende sommer velkommen.

Koret Planlægger ca. 5-6 koncerter årligt og herudover bistår vi enkelte gudstjenester i Islebjerg Kirke i Frederikssund.

Korets vision er at skabe et harmonisk kor, hvor samklangen og den sociale harmoni er i højsædet. Glæden ved at synge skal være det bærende element. Sangteknisk arbejder vi med fokus på at skabe dynamik i sangen, blandt andet ved at synge i forskellige opstillinger.

Koret har en styregruppe bestående af  6 kormedlemmer og dirigenten, der koordinerer de mere administrative opgaver, herunder fastlægger repertoiret efter indkomne forslag fra korets medlemmer.